Santander SAFE Låneforsikring

Unngå bekymringer hvis noe uforutsett skulle skje med Santander SAFE Låneforsikring.

Melde skade?

Vi anbefaler å melde skade via online skadeskjema.

Meld skade

Du kan alternativt sende mail til: kundesenter@no.cnpsantander.com

Trenger du å snakke med en kundebehandler om skade?
Våre skadekonsulenter er klare til å hjelpe deg på telefon kl 10 - 15 hverdager. tlf: 23 02 48 72

Informasjon om forsikringer

Santander SAFE

Forsikringen bidrar til å dekke avdrag og renter på lånet ditt dersom du mister inntekten din på grunn av arbeidsløshet, sykdom eller ulykke. Det gjør at du kan føle deg litt tryggere i hverdagen.

Se fullstendige vilkår

Se informasjonsark (IPID)

Unngå bekymringer

Å bli utsatt for alvorlig sykdom, langvarig sykemelding eller å miste jobben kan sette familien i en vanskelig situasjon, og da er det en stor fordel å slippe bekymringer rundt økonomi i tillegg.

I den første tiden etter at noe skjer vil de fleste få normal inntekt, men hvis sykdommen varer lenge risikerer man fort å få utfordringer på grunn av vesentlig lavere inntekt.

Med Santander SAFE Låneforsikring trenger du imidlertid ikke bekymre deg for økonomien om noe skulle skje. Ved varig sykemelding, arbeidsløshet eller permisjon (over 30 dager) vil forsikringen dekke de månedlige terminbeløpene på lånet ditt hos oss (inntil 13 000 kroner i måneden) i inntil 12 måneder.

DETTE ER SANTANDER SAFE

Santander SAFE Låneforsikring dekker månedsbeløpet på ditt lån, og kan gi deg rett til dekning av tre månedlige betalinger ved:

  • 100% sykemelding i mer enn 30 dager
  • 100% arbeidsledighet eller permittering i mer enn 30 dager
  • Tap av liv

Forsikringen dekker tre måneder av gangen, maksimalt kr 39 000. Dersom du fortsatt er arbeidsledig eller sykemeldt etter tre måneder, får du en ny erstatning for de neste tre månedene. Det utbetales erstatning i inntil ett år, maksimalt kr 156 000. Ved tap av liv, dekkes 100% av restgjelden inntil 1 million kroner.


Hva koster Santander SAFE?
Forsikringspremien kalkuleres månedlig, 8,8% av det månedlige terminbeløpet tilknyttet kredittavtalen.

Spørsmål og svar

Priseksempler for Santander SAFE Låneforsikring

Billån

Lån: kr 150 000, effektiv rente 5,49 %

Løpetid: 5 år

Månedlige avdrag: 2819 kr.

Pris pr. måned for SAFE: 248 kr.

Forbrukslån

Lån: 125 000 kr, effektiv rente 15,7 %

Løpetid: 2 år

Månedlige avdrag: 6092 kr.

Pris pr. måned for SAFE: 536 kr.

Forsikringsformidler

Santander Consumer Bank AS er registrert som forsikringsformidler for ulike forsikringsprodukter levert av ulike forsikringsselskaper. Informasjon om forsikringsprodukter og forsikringsselskaper fremkommer under presentasjon av forsikringsprodukter, i tilknytning til informasjon våre finansieringstilbud for bil og fritidsprodukter, kredittkort og lån uten sikkerhet.

Ved klage på forsikringsformidling til Santander Consumer Bank AS, vennligst kontakt Santander Consumer Bank AS, Postboks 177, 1325 Lysaker eller CNP Santander Insurance Europe DAC og/eller CNP Santander Insurance Life DAC på den følgende adresse: Postboks 569 Skøyen, 0214 Oslo, telefon 23 02 48 72. Du har også mulighet til å klage til Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23 13 19 60, fax 23 13 19 70. I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett med Oslo Tingrett som verneting.

Agentoversikt

Her finner du underagent-registeret til Santander Consumer Bank.